Tổng số: 194
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
635/UBND-VP 12/10/2018 Công văn của UBND huyện v/v tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả kinh phí KCB BHYT được giao Tải về
624/UBND-NV 10/10/2018 Công văn của UBND huyện v/v bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng Tải về
623/UBND-PCT 09/10/2018 Công văn của UBND huyện v/v đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trong vụ thu hoạch lúa mùa năm 2018 Tải về
276/UBND-VP6 09/10/2018 Công văn của UBND tỉnh v/v thông báo đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công Tải về
480/UBND-VP8 09/10/2018 Công văn của UBND tỉnh v/v tiếp tục triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin Tải về
621/UBND-VP 09/10/2018 Công văn của UBND huyện v/v Báo cáo ước thực hiện nhiệm vụ cả năm 2018; dự kiến phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 Tải về
543-TB/HU 09/10/2018 Thông báo Kết luận của Thường trực Huyện ủy về xây dựng các mô hình điểm nông thôn mới của huyện và kế hoạch đảm bảo môi trường làng nghề Bình Yên Tải về
768-CV/HU 08/10/2018 Công văn của Huyện ủy v/v tăng cường chỉ đạo công tác thu ngân sách nhà nước năm 2018 Tải về
2169/QĐ-UBND 04/10/2018 Quyết định của UBND tỉnh v/v công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, UBND cấp huyện Tải về
2170/QĐ-UBND 04/10/2018 Quyết định của UBND tỉnh v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã Tải về
12345678910...

Cơ quan chủ quản: Thị trấn Nam Giang - Nam Trực
Địa chỉ: Thị trấn Nam Giang - huyện Nam Trực- tỉnh Nam Định
Email: ttnamgiang.ntc@namdinh.gov.vn